Rocket Dancer

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con tàu của bạn. Chạm vào bãi đáp màu xanh lá cây để vượt qua cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con tàu của bạn. Chạm vào bãi đáp màu xanh lá cây để vượt qua cấp độ.

4.4 Rating Star
57,612
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con tàu của bạn. Chạm vào bãi đáp màu xanh lá cây để vượt qua cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con tàu của bạn. Chạm vào bãi đáp màu xanh lá cây để vượt qua cấp độ.

4.4 Rating Star
57,612
Phiếu bầu