Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rolling Hero 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 18, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(771 Phiếu bầu)
Release :
Jan 12, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để xoay trường trò chơi và di chuyển anh hùng qua mê cung để thoát ra. Mục tiêu của bạn là đưa anh hùng đến cấp độ cuối cùng để anh ta có thể cứu bạn gái của mình khỏi con quái vật!

Sử dụng các phím mũi tên để xoay trường trò chơi và di chuyển anh hùng qua mê cung để thoát ra. Mục tiêu của bạn là đưa anh hùng đến cấp độ cuối cùng để anh ta có thể cứu bạn gái của mình khỏi con quái vật!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 18, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(771 Phiếu bầu)
Release :
Jan 12, 2012

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để xoay trường trò chơi và di chuyển anh hùng qua mê cung để thoát ra. Mục tiêu của bạn là đưa anh hùng đến cấp độ cuối cùng để anh ta có thể cứu bạn gái của mình khỏi con quái vật!

Sử dụng các phím mũi tên để xoay trường trò chơi và di chuyển anh hùng qua mê cung để thoát ra. Mục tiêu của bạn là đưa anh hùng đến cấp độ cuối cùng để anh ta có thể cứu bạn gái của mình khỏi con quái vật!

4.1 Rating Star
771
Phiếu bầu