Rotate and Roll

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để nghiêng trò chơi để giúp các quả bóng thoát ra ngoài.

Sử dụng các phím mũi tên để nghiêng trò chơi để giúp các quả bóng thoát ra ngoài.

4.2 Rating Star
5,009
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để nghiêng trò chơi để giúp các quả bóng thoát ra ngoài.

Sử dụng các phím mũi tên để nghiêng trò chơi để giúp các quả bóng thoát ra ngoài.

4.2 Rating Star
5,009
Phiếu bầu