Sand Trap

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Sử dụng ngón tay của bạn để nghiêng mê cung và lấy cát ra.

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Đừng để cát rơi xuống đất!

Nhấp và kéo chuột để nghiêng mê cung để lấy cát ra.

3.0 Rating Star
12,742
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Sử dụng ngón tay của bạn để nghiêng mê cung và lấy cát ra.

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Đừng để cát rơi xuống đất!

Nhấp và kéo chuột để nghiêng mê cung để lấy cát ra.

3.0 Rating Star
12,742
Phiếu bầu