Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cube Rotate

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(466 Phiếu bầu)
Release :
Jul 13, 2021

Hướng dẫn

Kéo để xoay thế giới. Cho từng khối vuông tiếp đất trong vùng trong mờ phù hợp với màu của nó.

Nhấp và kéo để xoay thế giới. Cho từng khối vuông tiếp đất trong vùng trong mờ phù hợp với màu của nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(466 Phiếu bầu)
Release :
Jul 13, 2021

Hướng dẫn

Kéo để xoay thế giới. Cho từng khối vuông tiếp đất trong vùng trong mờ phù hợp với màu của nó.

Nhấp và kéo để xoay thế giới. Cho từng khối vuông tiếp đất trong vùng trong mờ phù hợp với màu của nó.

4.0 Rating Star
466
Phiếu bầu