Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sand Trap

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(12,829 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Sử dụng ngón tay của bạn để nghiêng mê cung và lấy cát ra.

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Đừng để cát rơi xuống đất!

Nhấp và kéo chuột để nghiêng mê cung để lấy cát ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.0 / 5(12,829 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Sử dụng ngón tay của bạn để nghiêng mê cung và lấy cát ra.

Mục tiêu của bạn là lấy hết cát ra khỏi mê cung và cho vào xô. Đừng để cát rơi xuống đất!

Nhấp và kéo chuột để nghiêng mê cung để lấy cát ra.

3.0 Rating Star
12,829
Phiếu bầu