Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shipping Workers

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,741 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Jul 30, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Các công nhân cần phải di chuyển cùng nhau để đến được băng tải. Nhấn vào các mũi tên để ra lệnh. Sử dụng các thùng để thay đổi đường đi của chúng nếu cần.

Các công nhân cần phải di chuyển cùng nhau để đến được băng tải. Nhấp vào mũi tên để ra lệnh cho công nhân. Sử dụng các thùng để thay đổi đường đi của chúng nếu cần. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn play!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,741 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Jul 30, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Các công nhân cần phải di chuyển cùng nhau để đến được băng tải. Nhấn vào các mũi tên để ra lệnh. Sử dụng các thùng để thay đổi đường đi của chúng nếu cần.

Các công nhân cần phải di chuyển cùng nhau để đến được băng tải. Nhấp vào mũi tên để ra lệnh cho công nhân. Sử dụng các thùng để thay đổi đường đi của chúng nếu cần. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn play!

3.4 Rating Star
1,741
Phiếu bầu