Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Script Ship

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,884 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Giải phóng:
Aug 19, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,884 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Giải phóng:
Aug 19, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

Đưa tàu vũ trụ của bạn về đích mà không bị rơi. Màn hình được chia thành hai phần: dòng thời gian ở bên trái và đường bay ở bên phải. Trong dòng thời gian, bấm vào mũi tên bên cạnh lệnh để thay đổi lệnh, sau đó kéo để di chuyển lệnh lên hoặc xuống. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn GO và tàu vũ trụ sẽ thực hiện các lệnh trong dòng thời gian.

3.9 Rating Star
4,884
Phiếu bầu