Slide Fit

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và vuốt để di chuyển nó.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần trượt một khối phù hợp bên cạnh mỗi nút màu! Khi bạn có một khối phù hợp bên cạnh một nút, nút đó sẽ lấp đầy. Bạn có thể phải di chuyển một vài khối để đến khối bạn muốn.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào dấu chấm hỏi để giúp bạn giải quyết cấp độ. Bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế!

Nhấp chuột trái vào một khối và vuốt để di chuyển nó.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần trượt một khối phù hợp bên cạnh mỗi nút màu! Khi bạn có một khối phù hợp bên cạnh một nút, nút đó sẽ lấp đầy. Bạn có thể phải di chuyển một vài khối để đến khối bạn muốn.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào dấu chấm hỏi để giúp bạn giải quyết cấp độ. Bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế!

4.1 Rating Star
190
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một khối và vuốt để di chuyển nó.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần trượt một khối phù hợp bên cạnh mỗi nút màu! Khi bạn có một khối phù hợp bên cạnh một nút, nút đó sẽ lấp đầy. Bạn có thể phải di chuyển một vài khối để đến khối bạn muốn.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào dấu chấm hỏi để giúp bạn giải quyết cấp độ. Bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế!

Nhấp chuột trái vào một khối và vuốt để di chuyển nó.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần trượt một khối phù hợp bên cạnh mỗi nút màu! Khi bạn có một khối phù hợp bên cạnh một nút, nút đó sẽ lấp đầy. Bạn có thể phải di chuyển một vài khối để đến khối bạn muốn.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào dấu chấm hỏi để giúp bạn giải quyết cấp độ. Bạn chỉ có một số gợi ý hạn chế!

4.1 Rating Star
190
Phiếu bầu