Snakes and Ladders

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn trong Rắn và Thang là leo lên đỉnh núi và rơi vào vòng tròn của người chiến thắng!

Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn cài đặt trò chơi của mình. Nhấn vào các biểu tượng để đặt số lượng người chơi và chọn xem họ sẽ do con người hay máy tính điều khiển. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào Bắt đầu trò chơi.

Khi trò chơi bắt đầu, hãy chạm vào xúc xắc để lăn. Sau khi lăn, bạn sẽ tự động tiến về phía trước số ô đó. Nếu bạn hạ cánh ngay trước một cái thang, bạn sẽ leo lên. Nhưng nếu bạn tiếp đất ngay trước đầu con rắn, bạn sẽ trượt xuống. Khi lên đến đỉnh núi, bạn sẽ thấy vòng tròn của người chiến thắng. Để vào, bạn phải cuộn CHÍNH XÁC số khoảng trống mà bạn ở xa nó (không được vượt qua).

Sự thật thú vị: trò chơi này còn được gọi là Máng và Thang!

Mục tiêu của bạn trong Rắn và Thang là leo lên đỉnh núi và rơi vào vòng tròn của người chiến thắng!

Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn cài đặt trò chơi của mình. Nhấp vào biểu tượng để đặt số lượng người chơi và chọn xem họ sẽ do con người hay máy tính điều khiển. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Bắt đầu trò chơi.

Khi trò chơi bắt đầu, hãy nhấp vào xúc xắc để lăn. Sau khi lăn, bạn sẽ tự động tiến về phía trước số ô đó. Nếu bạn hạ cánh ngay trước một cái thang, bạn sẽ leo lên. Nhưng nếu bạn tiếp đất ngay trước đầu con rắn, bạn sẽ trượt xuống. Khi lên đến đỉnh núi, bạn sẽ thấy vòng tròn của người chiến thắng. Để vào, bạn phải cuộn CHÍNH XÁC số khoảng trống mà bạn ở xa nó (không được vượt qua).

Sự thật thú vị: trò chơi này còn được gọi là Máng và Thang!

Rắn và Thang được phát minh khi nào?

Nguồn gốc của Rắn và Thang có từ rất xa, có lẽ phải từ thế kỷ thứ 10. Các nhà sử học tin rằng trò chơi này được tạo ra ở Ấn Độ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó không được gọi là Rắn và Thang. Thay vào đó, nó được gọi là Moksha Patam.

Vào những năm 1890, nó được đưa sang Vương quốc Anh và được dịch thành Rắn và Thang, trò chơi mà chúng ta biết ngày nay. Bàn cờ được giữ nguyên và trẻ em ở Anh ngay lập tức bắt đầu chơi nó. Rắn và Thang là một trò chơi tuyệt vời dành cho trẻ em thích những trò chơi dựa trên may mắn hơn.

4.1 Rating Star
1,243
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn trong Rắn và Thang là leo lên đỉnh núi và rơi vào vòng tròn của người chiến thắng!

Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn cài đặt trò chơi của mình. Nhấn vào các biểu tượng để đặt số lượng người chơi và chọn xem họ sẽ do con người hay máy tính điều khiển. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn vào Bắt đầu trò chơi.

Khi trò chơi bắt đầu, hãy chạm vào xúc xắc để lăn. Sau khi lăn, bạn sẽ tự động tiến về phía trước số ô đó. Nếu bạn hạ cánh ngay trước một cái thang, bạn sẽ leo lên. Nhưng nếu bạn tiếp đất ngay trước đầu con rắn, bạn sẽ trượt xuống. Khi lên đến đỉnh núi, bạn sẽ thấy vòng tròn của người chiến thắng. Để vào, bạn phải cuộn CHÍNH XÁC số khoảng trống mà bạn ở xa nó (không được vượt qua).

Sự thật thú vị: trò chơi này còn được gọi là Máng và Thang!

Rắn và Thang được phát minh khi nào?

Nguồn gốc của Rắn và Thang có từ rất xa, có lẽ phải từ thế kỷ thứ 10. Các nhà sử học tin rằng trò chơi này được tạo ra ở Ấn Độ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó không được gọi là Rắn và Thang. Thay vào đó, nó được gọi là Moksha Patam.

Vào những năm 1890, nó được đưa sang Vương quốc Anh và được dịch thành Rắn và Thang, trò chơi mà chúng ta biết ngày nay. Bàn cờ được giữ nguyên và trẻ em ở Anh ngay lập tức bắt đầu chơi nó. Rắn và Thang là một trò chơi tuyệt vời dành cho trẻ em thích những trò chơi dựa trên may mắn hơn.

Mục tiêu của bạn trong Rắn và Thang là leo lên đỉnh núi và rơi vào vòng tròn của người chiến thắng!

Điều đầu tiên bạn cần làm là chọn cài đặt trò chơi của mình. Nhấp vào biểu tượng để đặt số lượng người chơi và chọn xem họ sẽ do con người hay máy tính điều khiển. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Bắt đầu trò chơi.

Khi trò chơi bắt đầu, hãy nhấp vào xúc xắc để lăn. Sau khi lăn, bạn sẽ tự động tiến về phía trước số ô đó. Nếu bạn hạ cánh ngay trước một cái thang, bạn sẽ leo lên. Nhưng nếu bạn tiếp đất ngay trước đầu con rắn, bạn sẽ trượt xuống. Khi lên đến đỉnh núi, bạn sẽ thấy vòng tròn của người chiến thắng. Để vào, bạn phải cuộn CHÍNH XÁC số khoảng trống mà bạn ở xa nó (không được vượt qua).

Sự thật thú vị: trò chơi này còn được gọi là Máng và Thang!

4.1 Rating Star
1,243
Phiếu bầu