Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snappy Maps: Europe

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(6,191 Phiếu bầu)
Release :
Oct 22, 2019

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhấc ngón tay của bạn để đặt nó. Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Nhấp và giữ chuột trái vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhả nút chuột để đặt nó.

Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(6,191 Phiếu bầu)
Release :
Oct 22, 2019

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhấc ngón tay của bạn để đặt nó. Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Nhấp và giữ chuột trái vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhả nút chuột để đặt nó.

Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

4.6 Rating Star
6,191
Phiếu bầu