Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Solitaire Tripeaks Harvest

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(617 Phiếu bầu)
Release :
Nov 07, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các thẻ ra khỏi bảng. Thẻ hiện tại của bạn là thẻ ngửa lên ở cuối màn hình. Chạm vào một thẻ khác cao hơn hoặc thấp hơn thẻ của bạn một điểm. Nếu không có nước đi nào, hãy chạm vào cọc để nhận thẻ mới! Xóa bảng một cách nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có thể sử dụng tiền xu của mình để bổ sung lại đống của mình, sử dụng quân bài hoang dã hoặc hoàn tác bước đi cuối cùng của mình.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp nhiều câu đố khác nhau. Chúng bao gồm loại bỏ thẻ trong một số lượt nhất định, gỡ thẻ khỏi dây leo hoặc loại bỏ khóa móc theo màu thẻ. Bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố?

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các thẻ ra khỏi bảng. Thẻ hiện tại của bạn là thẻ ngửa lên ở cuối màn hình. Nhấp vào một thẻ khác cao hơn hoặc thấp hơn thẻ của bạn một điểm. Nếu không có nước đi nào, hãy nhấp vào cọc để nhận thẻ mới! Xóa bảng một cách nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có thể sử dụng tiền xu của mình để bổ sung lại đống của mình, sử dụng quân bài hoang dã hoặc hoàn tác bước đi cuối cùng của mình.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp nhiều câu đố khác nhau. Chúng bao gồm loại bỏ thẻ trong một số lượt nhất định, gỡ thẻ khỏi dây leo hoặc loại bỏ ổ khóa theo màu thẻ. Bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(617 Phiếu bầu)
Release :
Nov 07, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các thẻ ra khỏi bảng. Thẻ hiện tại của bạn là thẻ ngửa lên ở cuối màn hình. Chạm vào một thẻ khác cao hơn hoặc thấp hơn thẻ của bạn một điểm. Nếu không có nước đi nào, hãy chạm vào cọc để nhận thẻ mới! Xóa bảng một cách nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có thể sử dụng tiền xu của mình để bổ sung lại đống của mình, sử dụng quân bài hoang dã hoặc hoàn tác bước đi cuối cùng của mình.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp nhiều câu đố khác nhau. Chúng bao gồm loại bỏ thẻ trong một số lượt nhất định, gỡ thẻ khỏi dây leo hoặc loại bỏ khóa móc theo màu thẻ. Bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố?

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các thẻ ra khỏi bảng. Thẻ hiện tại của bạn là thẻ ngửa lên ở cuối màn hình. Nhấp vào một thẻ khác cao hơn hoặc thấp hơn thẻ của bạn một điểm. Nếu không có nước đi nào, hãy nhấp vào cọc để nhận thẻ mới! Xóa bảng một cách nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn có thể sử dụng tiền xu của mình để bổ sung lại đống của mình, sử dụng quân bài hoang dã hoặc hoàn tác bước đi cuối cùng của mình.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ gặp nhiều câu đố khác nhau. Chúng bao gồm loại bỏ thẻ trong một số lượt nhất định, gỡ thẻ khỏi dây leo hoặc loại bỏ ổ khóa theo màu thẻ. Bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố?

4.6 Rating Star
617
Phiếu bầu