Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Step Spots

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(180 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Aug 05, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào hình dạng và kéo nó dọc theo đường đi của đèn trắng để lấp đầy các lỗ. Nếu không có ánh sáng trắng, bạn không thể di chuyển theo hướng đó.

Các hình màu đỏ di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc trong khi các hình màu xanh lam di chuyển theo đường chéo. Ở các cấp độ sau, bạn có thể chuyển màu của hình dạng nếu bạn băng qua một điểm có hình dạng màu đỏ và xanh lam với các mũi tên trên đó!

Nhấp vào hình dạng và kéo nó dọc theo đường đi của đèn trắng để lấp đầy các lỗ. Nếu không có ánh sáng trắng, bạn không thể di chuyển theo hướng đó.

Các hình màu đỏ di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc trong khi các hình màu xanh lam di chuyển theo đường chéo. Ở các cấp độ sau, bạn có thể chuyển màu của hình dạng nếu bạn băng qua một điểm có hình dạng màu đỏ và xanh lam với các mũi tên trên đó!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(180 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Aug 05, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào hình dạng và kéo nó dọc theo đường đi của đèn trắng để lấp đầy các lỗ. Nếu không có ánh sáng trắng, bạn không thể di chuyển theo hướng đó.

Các hình màu đỏ di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc trong khi các hình màu xanh lam di chuyển theo đường chéo. Ở các cấp độ sau, bạn có thể chuyển màu của hình dạng nếu bạn băng qua một điểm có hình dạng màu đỏ và xanh lam với các mũi tên trên đó!

Nhấp vào hình dạng và kéo nó dọc theo đường đi của đèn trắng để lấp đầy các lỗ. Nếu không có ánh sáng trắng, bạn không thể di chuyển theo hướng đó.

Các hình màu đỏ di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc trong khi các hình màu xanh lam di chuyển theo đường chéo. Ở các cấp độ sau, bạn có thể chuyển màu của hình dạng nếu bạn băng qua một điểm có hình dạng màu đỏ và xanh lam với các mũi tên trên đó!

3.4 Rating Star
180
Phiếu bầu