Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Donhoop

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(439 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Giải phóng:
Oct 24, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào chiếc bánh rán, sau đó chạm vào cột bạn muốn gắn nó vào. Mục tiêu của bạn là sắp xếp những chiếc bánh rán trên vòng theo màu sắc của lớp kem phủ trên chúng! Bạn chỉ có thể xếp những chiếc bánh rán lên trên những chiếc bánh rán có cùng màu.

Khi bạn chạm vào một chiếc bánh rán, bạn sẽ lấy tất cả những chiếc bánh rán có cùng màu được kết nối.

Chỉ có thể có bốn chiếc bánh rán trên một cột.

Bấm vào một chiếc bánh rán, sau đó bấm vào cột bạn muốn gắn nó vào. Mục tiêu của bạn là sắp xếp những chiếc bánh rán trên vòng theo màu sắc của lớp kem phủ trên chúng! Bạn chỉ có thể xếp những chiếc bánh rán lên trên những chiếc bánh rán có cùng màu.

Khi bạn nhấp vào một chiếc bánh rán, bạn sẽ lấy được tất cả những chiếc bánh rán có cùng màu được kết nối.

Chỉ có thể có bốn chiếc bánh rán trên một cột.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(439 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Giải phóng:
Oct 24, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào chiếc bánh rán, sau đó chạm vào cột bạn muốn gắn nó vào. Mục tiêu của bạn là sắp xếp những chiếc bánh rán trên vòng theo màu sắc của lớp kem phủ trên chúng! Bạn chỉ có thể xếp những chiếc bánh rán lên trên những chiếc bánh rán có cùng màu.

Khi bạn chạm vào một chiếc bánh rán, bạn sẽ lấy tất cả những chiếc bánh rán có cùng màu được kết nối.

Chỉ có thể có bốn chiếc bánh rán trên một cột.

Bấm vào một chiếc bánh rán, sau đó bấm vào cột bạn muốn gắn nó vào. Mục tiêu của bạn là sắp xếp những chiếc bánh rán trên vòng theo màu sắc của lớp kem phủ trên chúng! Bạn chỉ có thể xếp những chiếc bánh rán lên trên những chiếc bánh rán có cùng màu.

Khi bạn nhấp vào một chiếc bánh rán, bạn sẽ lấy được tất cả những chiếc bánh rán có cùng màu được kết nối.

Chỉ có thể có bốn chiếc bánh rán trên một cột.

4.6 Rating Star
439
Phiếu bầu