Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sticky Sorcerer

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,476 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Oct 22, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn J hoặc X để chạy nhanh. Di chuyển vào một sinh vật để kiểm soát nó. Sau đó đi vào rương để nhốt quái vật đi.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn J hoặc X để chạy nhanh. Di chuyển vào một sinh vật để kiểm soát nó. Sau đó đi vào rương để nhốt quái vật đi.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,476 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Oct 22, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn J hoặc X để chạy nhanh. Di chuyển vào một sinh vật để kiểm soát nó. Sau đó đi vào rương để nhốt quái vật đi.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn J hoặc X để chạy nhanh. Di chuyển vào một sinh vật để kiểm soát nó. Sau đó đi vào rương để nhốt quái vật đi.

4.3 Rating Star
6,476
Phiếu bầu