Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Strategic Tic-Tac-Toe

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(81,862 Phiếu bầu)
Release :
Jul 25, 2016

Hướng dẫn

Nhấn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Nhấn lại để xác nhận. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn.

Sử dụng chuột của bạn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn. Thậm chí còn có chế độ 2 người chơi, vì vậy bạn có thể luyện tập với máy tính và sau đó thách đấu với một người bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(81,862 Phiếu bầu)
Release :
Jul 25, 2016

Hướng dẫn

Nhấn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Nhấn lại để xác nhận. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn.

Sử dụng chuột của bạn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn. Thậm chí còn có chế độ 2 người chơi, vì vậy bạn có thể luyện tập với máy tính và sau đó thách đấu với một người bạn!

3.9 Rating Star
81,862
Phiếu bầu