Strategic Tic-Tac-Toe

Hướng dẫn

Nhấn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Nhấn lại để xác nhận. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn.

Sử dụng chuột của bạn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn. Thậm chí còn có chế độ 2 người chơi, vì vậy bạn có thể luyện tập với máy tính và sau đó thách đấu với một người bạn!

3.9 Rating Star
80,782
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Nhấn lại để xác nhận. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn.

Sử dụng chuột của bạn để đặt X trên bảng Tic Tac Toe. Mỗi lần bạn di chuyển, không gian mà bạn chọn sẽ xác định ô tiếp theo mà đối thủ của bạn có thể chọn. Thậm chí còn có chế độ 2 người chơi, vì vậy bạn có thể luyện tập với máy tính và sau đó thách đấu với một người bạn!

3.9 Rating Star
80,782
Phiếu bầu