Sum Stacks

Hướng dẫn

Ở đầu màn hình của bạn là một số số mục tiêu. Sử dụng các số màu đỏ, xanh lục, vàng và tím để tạo thành từng số mục tiêu. Mỗi màu tương ứng với một phép toán khác nhau. Nếu bạn thả một số màu này lên một màu khác, phép toán mà số bị loại bỏ sẽ được áp dụng (vì vậy nếu bạn thả x3 vào +2, câu trả lời sẽ là 6, nhưng nếu bạn thả +2 vào x3, câu trả lời sẽ được 5.)

Ở đầu màn hình của bạn là một số số mục tiêu. Sử dụng các số màu đỏ, xanh lục, vàng và tím để tạo thành từng số mục tiêu. Mỗi màu tương ứng với một phép toán khác nhau. Nếu bạn thả một số màu này lên một màu khác, phép toán của số bị loại bỏ sẽ được sử dụng (vì vậy nếu bạn thả x3 vào +2, câu trả lời sẽ là 6, nhưng nếu bạn thả +2 vào x3, câu trả lời sẽ là 5.)

Câu đố chỉ được giải khi tất cả các số đã được tạo. Sử dụng chuột của bạn để xếp chồng số.

3.8 Rating Star
562
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Ở đầu màn hình của bạn là một số số mục tiêu. Sử dụng các số màu đỏ, xanh lục, vàng và tím để tạo thành từng số mục tiêu. Mỗi màu tương ứng với một phép toán khác nhau. Nếu bạn thả một số màu này lên một màu khác, phép toán mà số bị loại bỏ sẽ được áp dụng (vì vậy nếu bạn thả x3 vào +2, câu trả lời sẽ là 6, nhưng nếu bạn thả +2 vào x3, câu trả lời sẽ được 5.)

Ở đầu màn hình của bạn là một số số mục tiêu. Sử dụng các số màu đỏ, xanh lục, vàng và tím để tạo thành từng số mục tiêu. Mỗi màu tương ứng với một phép toán khác nhau. Nếu bạn thả một số màu này lên một màu khác, phép toán của số bị loại bỏ sẽ được sử dụng (vì vậy nếu bạn thả x3 vào +2, câu trả lời sẽ là 6, nhưng nếu bạn thả +2 vào x3, câu trả lời sẽ là 5.)

Câu đố chỉ được giải khi tất cả các số đã được tạo. Sử dụng chuột của bạn để xếp chồng số.

3.8 Rating Star
562
Phiếu bầu