Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Make 15

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(2,072 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Thay phiên nhau với máy tính để chọn số.

Bạn thắng bằng cách chọn ba số có tổng bằng 15.

Thay phiên nhau với máy tính để chọn số.

Bạn thắng bằng cách chọn ba số có tổng bằng 15.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.1 / 5(2,072 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Thay phiên nhau với máy tính để chọn số.

Bạn thắng bằng cách chọn ba số có tổng bằng 15.

Thay phiên nhau với máy tính để chọn số.

Bạn thắng bằng cách chọn ba số có tổng bằng 15.

3.1 Rating Star
2,072
Phiếu bầu