Sweet Boom!

Hướng dẫn

Chạm vào một con quái vật để làm cho nó phát triển. Khi con quái vật chuyển sang màu xanh lục, bạn có thể chạm vào nó một lần nữa để nó bật ra!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt tất cả quái vật trên lưới. Tuy nhiên, bạn chỉ có một số lần thử hạn chế ở mỗi cấp độ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhấn vào dấu chấm hỏi để nhận gợi ý.

Nhấp chuột trái vào một con quái vật để làm cho nó lớn lên. Khi con quái vật chuyển sang màu xanh lục, bạn có thể nhấp vào nó một lần nữa để nó bật lên!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt tất cả quái vật trên lưới. Tuy nhiên, bạn chỉ có một số lần thử hạn chế ở mỗi cấp độ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhấp vào dấu chấm hỏi để nhận gợi ý.

4.0 Rating Star
118
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một con quái vật để làm cho nó phát triển. Khi con quái vật chuyển sang màu xanh lục, bạn có thể chạm vào nó một lần nữa để nó bật ra!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt tất cả quái vật trên lưới. Tuy nhiên, bạn chỉ có một số lần thử hạn chế ở mỗi cấp độ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhấn vào dấu chấm hỏi để nhận gợi ý.

Nhấp chuột trái vào một con quái vật để làm cho nó lớn lên. Khi con quái vật chuyển sang màu xanh lục, bạn có thể nhấp vào nó một lần nữa để nó bật lên!

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt tất cả quái vật trên lưới. Tuy nhiên, bạn chỉ có một số lần thử hạn chế ở mỗi cấp độ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhấp vào dấu chấm hỏi để nhận gợi ý.

4.0 Rating Star
118
Phiếu bầu