Time Witch

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên di chuyển và nhảy.

Ở các cấp độ sau, một số đối tượng sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lam. Điều này có nghĩa là bạn có thể di chuyển hoặc đóng băng chúng bằng phép thuật thời gian của mình. Nhấn vào nút kim cương để sử dụng câu thần chú thời gian và thay đổi tốc độ của chúng.

Mục tiêu của bạn là giải phóng mọi người bị mắc kẹt trong băng. Thu thập một viên đá quý phù hợp với màu sắc của chúng để giải phóng chúng!

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Sử dụng W, U hoặc LÊN để nhảy.

Ở các cấp độ sau, một số đối tượng sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lam. Điều này có nghĩa là bạn có thể di chuyển hoặc đóng băng chúng bằng phép thuật thời gian của mình. Nhấn V, I, Y hoặc SPACE để sử dụng câu thần chú thời gian và thay đổi tốc độ của chúng.

Mục tiêu của bạn là giải phóng mọi người bị mắc kẹt trong băng. Thu thập một viên đá quý phù hợp với màu sắc của chúng để giải phóng chúng!

4.4 Rating Star
1,727
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên di chuyển và nhảy.

Ở các cấp độ sau, một số đối tượng sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lam. Điều này có nghĩa là bạn có thể di chuyển hoặc đóng băng chúng bằng phép thuật thời gian của mình. Nhấn vào nút kim cương để sử dụng câu thần chú thời gian và thay đổi tốc độ của chúng.

Mục tiêu của bạn là giải phóng mọi người bị mắc kẹt trong băng. Thu thập một viên đá quý phù hợp với màu sắc của chúng để giải phóng chúng!

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Sử dụng W, U hoặc LÊN để nhảy.

Ở các cấp độ sau, một số đối tượng sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lam. Điều này có nghĩa là bạn có thể di chuyển hoặc đóng băng chúng bằng phép thuật thời gian của mình. Nhấn V, I, Y hoặc SPACE để sử dụng câu thần chú thời gian và thay đổi tốc độ của chúng.

Mục tiêu của bạn là giải phóng mọi người bị mắc kẹt trong băng. Thu thập một viên đá quý phù hợp với màu sắc của chúng để giải phóng chúng!

4.4 Rating Star
1,727
Phiếu bầu