Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tiny King

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,247 Phiếu bầu)
Release :
Jan 22, 2015

Hướng dẫn

Giúp nhà vua khám phá vương quốc của mình để tìm chiếc bánh bị mất. Tìm chìa khóa ở mỗi cấp độ và đưa nó cho quái vật chìa khóa màu xanh để đến cấp độ tiếp theo.

Bạn sẽ cần nhấp, nhặt, xoay và kéo các đối tượng để tìm chìa khóa. Xem liệu bạn có thể tìm thấy vé vàng của nhà vua không!

Giúp nhà vua khám phá vương quốc của mình để tìm chiếc bánh bị mất. Tìm chìa khóa ở mỗi cấp độ và đưa nó cho quái vật chìa khóa màu xanh để đến cấp độ tiếp theo.

Bạn sẽ cần nhấp, nhặt, xoay và kéo các đối tượng để tìm chìa khóa. Xem liệu bạn có thể tìm thấy vé vàng của nhà vua không!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,247 Phiếu bầu)
Release :
Jan 22, 2015

Hướng dẫn

Giúp nhà vua khám phá vương quốc của mình để tìm chiếc bánh bị mất. Tìm chìa khóa ở mỗi cấp độ và đưa nó cho quái vật chìa khóa màu xanh để đến cấp độ tiếp theo.

Bạn sẽ cần nhấp, nhặt, xoay và kéo các đối tượng để tìm chìa khóa. Xem liệu bạn có thể tìm thấy vé vàng của nhà vua không!

Giúp nhà vua khám phá vương quốc của mình để tìm chiếc bánh bị mất. Tìm chìa khóa ở mỗi cấp độ và đưa nó cho quái vật chìa khóa màu xanh để đến cấp độ tiếp theo.

Bạn sẽ cần nhấp, nhặt, xoay và kéo các đối tượng để tìm chìa khóa. Xem liệu bạn có thể tìm thấy vé vàng của nhà vua không!

4.3 Rating Star
5,247
Phiếu bầu