Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tradecraft

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(36,133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2024
Release:
Sep 06, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một tài nguyên để khai thác thêm. Cố gắng thực hiện các giao dịch mang lại nhiều giá trị hơn chi phí.

Nhấp vào một tài nguyên để tạo thêm tài nguyên đó. Mỗi tài nguyên có một giá trị. Nếu bạn thấy một giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn chi phí, bạn sẽ ghi được điểm khi thực hiện giao dịch đó. Thực hiện giao dịch, nâng cấp và biến tài nguyên của bạn thành vàng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(36,133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2024
Release:
Sep 06, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một tài nguyên để khai thác thêm. Cố gắng thực hiện các giao dịch mang lại nhiều giá trị hơn chi phí.

Nhấp vào một tài nguyên để tạo thêm tài nguyên đó. Mỗi tài nguyên có một giá trị. Nếu bạn thấy một giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn chi phí, bạn sẽ ghi được điểm khi thực hiện giao dịch đó. Thực hiện giao dịch, nâng cấp và biến tài nguyên của bạn thành vàng!

4.6 Rating Star
36,133
Phiếu bầu