Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

My Kingdom for the Princess

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(14,675 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Release:
Feb 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một tài nguyên hoặc chướng ngại vật để gửi một công nhân đến đó. Thu thập kim cương và sử dụng chúng để mua nâng cấp và sức mạnh đặc biệt. Thu thập trái tim để đánh bại cấp độ và xây dựng lại vương quốc của bạn!

Nhấp vào một tài nguyên hoặc chướng ngại vật để gửi một công nhân tới đó. Thu thập kim cương và sử dụng chúng để mua nâng cấp và sức mạnh đặc biệt. Thu thập trái tim để đánh bại cấp độ và xây dựng lại vương quốc của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(14,675 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Release:
Feb 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một tài nguyên hoặc chướng ngại vật để gửi một công nhân đến đó. Thu thập kim cương và sử dụng chúng để mua nâng cấp và sức mạnh đặc biệt. Thu thập trái tim để đánh bại cấp độ và xây dựng lại vương quốc của bạn!

Nhấp vào một tài nguyên hoặc chướng ngại vật để gửi một công nhân tới đó. Thu thập kim cương và sử dụng chúng để mua nâng cấp và sức mạnh đặc biệt. Thu thập trái tim để đánh bại cấp độ và xây dựng lại vương quốc của bạn!

4.6 Rating Star
14,675
Phiếu bầu