Tube Master

Hướng dẫn

Đặt ống giữa các kết nối ống cùng màu bằng cách vẽ kết nối bằng ngón tay của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tất cả các không gian!

Sử dụng chuột để vẽ các đường ống giữa các kết nối đường ống có cùng màu. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tất cả không gian đường ống!

4.0 Rating Star
25,105
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Đặt ống giữa các kết nối ống cùng màu bằng cách vẽ kết nối bằng ngón tay của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tất cả các không gian!

Sử dụng chuột để vẽ các đường ống giữa các kết nối đường ống có cùng màu. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tất cả không gian đường ống!

4.0 Rating Star
25,105
Phiếu bầu