Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Two Pipes

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,288 Phiếu bầu)
Release :
Jun 14, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Tiếp cận đường ống ở cuối mỗi cấp độ. Đi đến một đốm màu để thay đổi màu sắc và kiểm soát bề mặt nào là rắn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Tiếp cận đường ống ở cuối mỗi cấp độ. Đi đến một đốm màu để thay đổi màu sắc và kiểm soát bề mặt nào là rắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(3,288 Phiếu bầu)
Release :
Jun 14, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Tiếp cận đường ống ở cuối mỗi cấp độ. Đi đến một đốm màu để thay đổi màu sắc và kiểm soát bề mặt nào là rắn.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Tiếp cận đường ống ở cuối mỗi cấp độ. Đi đến một đốm màu để thay đổi màu sắc và kiểm soát bề mặt nào là rắn.

4.0 Rating Star
3,288
Phiếu bầu