Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vehicles 2 Level Pack

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,056 Phiếu bầu)
Release :
Apr 02, 2015

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Sau đó đưa ô tô của bạn đến các điểm đỗ xe để nhận điểm thưởng! Mỗi chiếc xe có sức mạnh đặc biệt để giúp bạn giải quyết các cấp độ.

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Sau đó đưa ô tô của bạn đến các điểm đỗ xe để nhận điểm thưởng! Mỗi chiếc xe có sức mạnh đặc biệt để giúp bạn giải quyết các cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,056 Phiếu bầu)
Release :
Apr 02, 2015

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Sau đó đưa ô tô của bạn đến các điểm đỗ xe để nhận điểm thưởng! Mỗi chiếc xe có sức mạnh đặc biệt để giúp bạn giải quyết các cấp độ.

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Sau đó đưa ô tô của bạn đến các điểm đỗ xe để nhận điểm thưởng! Mỗi chiếc xe có sức mạnh đặc biệt để giúp bạn giải quyết các cấp độ.

4.5 Rating Star
1,056
Phiếu bầu