Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

A Knight and His Ghost

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,859 Phiếu bầu)
Release :
Mar 22, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn rơi xuống nước, bạn sẽ vào chế độ ma, nơi bạn có thể nổi lên và chìm xuống. Tìm một trái tim để biến trở lại thành một hiệp sĩ. Nhấn E để tương tác với các nút và giải phóng các khối bổ sung. Làm việc cùng với hồn ma của bạn để tìm cách thoát ra!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn rơi xuống nước, bạn sẽ vào chế độ ma, nơi bạn có thể nổi lên và chìm xuống. Tìm một trái tim để biến trở lại thành một hiệp sĩ. Nhấn E để tương tác với các nút và giải phóng các khối bổ sung. Làm việc cùng với hồn ma của bạn để tìm cách thoát ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,859 Phiếu bầu)
Release :
Mar 22, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn rơi xuống nước, bạn sẽ vào chế độ ma, nơi bạn có thể nổi lên và chìm xuống. Tìm một trái tim để biến trở lại thành một hiệp sĩ. Nhấn E để tương tác với các nút và giải phóng các khối bổ sung. Làm việc cùng với hồn ma của bạn để tìm cách thoát ra!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn rơi xuống nước, bạn sẽ vào chế độ ma, nơi bạn có thể nổi lên và chìm xuống. Tìm một trái tim để biến trở lại thành một hiệp sĩ. Nhấn E để tương tác với các nút và giải phóng các khối bổ sung. Làm việc cùng với hồn ma của bạn để tìm cách thoát ra!

4.3 Rating Star
2,859
Phiếu bầu