Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Amigo Coyote 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,045 Phiếu bầu)
Release :
Jan 28, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn sạch các chướng ngại vật trên đường đi của Amigo Coyote. Đừng để những thứ có gai đâm vào bóng bay của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ ngã! Nhấp vào Amigo Coyote khi bạn đã sẵn sàng để anh ta bay lên đầu cấp độ.

Sử dụng chuột để dọn sạch các chướng ngại vật trên đường đi của Amigo Coyote. Đừng để những thứ có gai đâm vào bóng bay của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ ngã! Nhấp vào Amigo Coyote khi bạn đã sẵn sàng để anh ta bay lên đầu cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,045 Phiếu bầu)
Release :
Jan 28, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để dọn sạch các chướng ngại vật trên đường đi của Amigo Coyote. Đừng để những thứ có gai đâm vào bóng bay của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ ngã! Nhấp vào Amigo Coyote khi bạn đã sẵn sàng để anh ta bay lên đầu cấp độ.

Sử dụng chuột để dọn sạch các chướng ngại vật trên đường đi của Amigo Coyote. Đừng để những thứ có gai đâm vào bóng bay của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ ngã! Nhấp vào Amigo Coyote khi bạn đã sẵn sàng để anh ta bay lên đầu cấp độ.

3.9 Rating Star
1,045
Phiếu bầu