Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Astral Crab

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(300 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 03, 2023
Giải phóng:
Jun 08, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các mảnh vỡ màu trắng để giúp chú cua đạt được giác ngộ!

Nhấn X hoặc K để đẩy các khối. Tránh các quả cầu màu đen khi bạn cố lấy các mảnh vỡ.

Một số mảnh vỡ có thể nằm ngoài tầm với. Nhấn Z hoặc J để thiền và con cua sẽ xuất hồn! Trong khi xuất hồn, con cua có thể di chuyển qua mê cung và lấy những mảnh vỡ ngoài tầm với từ con đường thông thường. Tuy nhiên, trong khi xuất hồn, hãy đảm bảo rằng bạn tránh các bức tường và quả cầu màu đỏ.

Bạn có thể giúp con cua này đạt được hòa bình?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các mảnh vỡ màu trắng để mở ra con đường hướng tới giác ngộ!

Nhấn X hoặc K để đẩy các khối. Tránh các quả cầu màu đen khi bạn cố lấy các mảnh vỡ.

Một số mảnh vỡ sẽ nằm ngoài tầm với. Nhấn Z hoặc J để thiền và con cua sẽ xuất hồn! Trong khi xuất hồn, con cua có thể di chuyển xuyên qua các bức tường và lấy những mảnh vỡ nằm ngoài giới hạn. Tuy nhiên, trong khi xuất hồn, hãy đảm bảo rằng bạn tránh các bức tường và quả cầu màu đỏ.

Bạn có thể trượt theo cách của bạn để bình an nội tâm?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(300 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 03, 2023
Giải phóng:
Jun 08, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các mảnh vỡ màu trắng để giúp chú cua đạt được giác ngộ!

Nhấn X hoặc K để đẩy các khối. Tránh các quả cầu màu đen khi bạn cố lấy các mảnh vỡ.

Một số mảnh vỡ có thể nằm ngoài tầm với. Nhấn Z hoặc J để thiền và con cua sẽ xuất hồn! Trong khi xuất hồn, con cua có thể di chuyển qua mê cung và lấy những mảnh vỡ ngoài tầm với từ con đường thông thường. Tuy nhiên, trong khi xuất hồn, hãy đảm bảo rằng bạn tránh các bức tường và quả cầu màu đỏ.

Bạn có thể giúp con cua này đạt được hòa bình?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các mảnh vỡ màu trắng để mở ra con đường hướng tới giác ngộ!

Nhấn X hoặc K để đẩy các khối. Tránh các quả cầu màu đen khi bạn cố lấy các mảnh vỡ.

Một số mảnh vỡ sẽ nằm ngoài tầm với. Nhấn Z hoặc J để thiền và con cua sẽ xuất hồn! Trong khi xuất hồn, con cua có thể di chuyển xuyên qua các bức tường và lấy những mảnh vỡ nằm ngoài giới hạn. Tuy nhiên, trong khi xuất hồn, hãy đảm bảo rằng bạn tránh các bức tường và quả cầu màu đỏ.

Bạn có thể trượt theo cách của bạn để bình an nội tâm?

4.8 Rating Star
300
Phiếu bầu