Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

N Step Steve 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(282 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Release:
Aug 16, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn có một số bước giới hạn và bạn phải đạt được một lá cờ khác trước khi hết. Mỗi lần bạn chạm vào một lá cờ, bạn sẽ đặt lại số bước của mình thành số chấm trên lá cờ.

Di chuyển giữa các phòng để tìm tất cả những người bạn mèo của bạn. Khi bạn khám phá thế giới, bạn sẽ tìm thấy các biển báo cung cấp thêm manh mối về cách chơi. Đôi khi bạn cần hết các bước để giải một câu đố, vì vậy đừng ngại thử nghiệm! Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước cuối cùng của mình.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn có một số bước giới hạn và bạn phải đạt được một lá cờ khác trước khi hết. Mỗi lần bạn chạm vào một lá cờ, bạn sẽ đặt lại số bước của mình thành số chấm trên lá cờ.

Di chuyển giữa các phòng để tìm tất cả những người bạn mèo của bạn. Khi bạn khám phá thế giới, bạn sẽ tìm thấy các biển báo cung cấp thêm manh mối về cách chơi. Đôi khi bạn cần hết các bước để giải một câu đố, vì vậy đừng ngại thử nghiệm! Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước cuối cùng của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(282 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Release:
Aug 16, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn có một số bước giới hạn và bạn phải đạt được một lá cờ khác trước khi hết. Mỗi lần bạn chạm vào một lá cờ, bạn sẽ đặt lại số bước của mình thành số chấm trên lá cờ.

Di chuyển giữa các phòng để tìm tất cả những người bạn mèo của bạn. Khi bạn khám phá thế giới, bạn sẽ tìm thấy các biển báo cung cấp thêm manh mối về cách chơi. Đôi khi bạn cần hết các bước để giải một câu đố, vì vậy đừng ngại thử nghiệm! Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước cuối cùng của mình.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn có một số bước giới hạn và bạn phải đạt được một lá cờ khác trước khi hết. Mỗi lần bạn chạm vào một lá cờ, bạn sẽ đặt lại số bước của mình thành số chấm trên lá cờ.

Di chuyển giữa các phòng để tìm tất cả những người bạn mèo của bạn. Khi bạn khám phá thế giới, bạn sẽ tìm thấy các biển báo cung cấp thêm manh mối về cách chơi. Đôi khi bạn cần hết các bước để giải một câu đố, vì vậy đừng ngại thử nghiệm! Bạn cũng có thể nhấn Z để hoàn tác bước cuối cùng của mình.

4.2 Rating Star
282
Phiếu bầu