Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Voxel Bot

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(781 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jun 18, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chuyển sang nền tảng tiếp theo. Chạm vào mọi nền tảng trong cấp độ để đánh bại nó. Bạn có thể theo dõi những nền tảng mà bạn đã chạm vào vì chúng thay đổi màu sắc. Coi chừng gai và các robot khác!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chuyển sang nền tảng tiếp theo. Chạm vào mọi nền tảng trong cấp độ để đánh bại nó. Bạn có thể theo dõi những nền tảng mà bạn đã chạm vào vì chúng thay đổi màu sắc. Coi chừng gai và các robot khác!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(781 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jun 18, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chuyển sang nền tảng tiếp theo. Chạm vào mọi nền tảng trong cấp độ để đánh bại nó. Bạn có thể theo dõi những nền tảng mà bạn đã chạm vào vì chúng thay đổi màu sắc. Coi chừng gai và các robot khác!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để chuyển sang nền tảng tiếp theo. Chạm vào mọi nền tảng trong cấp độ để đánh bại nó. Bạn có thể theo dõi những nền tảng mà bạn đã chạm vào vì chúng thay đổi màu sắc. Coi chừng gai và các robot khác!

4.3 Rating Star
781
Phiếu bầu