Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Balland

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(660 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jun 24, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các quả bóng và đi đến lối ra.

Để bắn, hãy đặt con trỏ lên quả bóng, giữ nút chuột trái, kéo mũi tên đến nơi bạn muốn bắn -- sau đó thả mũi tên đó đi! Lên kế hoạch cho các góc của bạn, nhưng hãy thực hiện thật nhanh!

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các quả bóng và đi đến lối ra.

Để bắn, hãy đặt con trỏ lên quả bóng, giữ nút chuột trái, kéo mũi tên đến nơi bạn muốn bắn -- sau đó thả mũi tên đó đi! Lên kế hoạch cho các góc của bạn, nhưng hãy thực hiện thật nhanh!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star2.4 / 5(660 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jun 24, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các quả bóng và đi đến lối ra.

Để bắn, hãy đặt con trỏ lên quả bóng, giữ nút chuột trái, kéo mũi tên đến nơi bạn muốn bắn -- sau đó thả mũi tên đó đi! Lên kế hoạch cho các góc của bạn, nhưng hãy thực hiện thật nhanh!

Mục tiêu của bạn là xóa tất cả các quả bóng và đi đến lối ra.

Để bắn, hãy đặt con trỏ lên quả bóng, giữ nút chuột trái, kéo mũi tên đến nơi bạn muốn bắn -- sau đó thả mũi tên đó đi! Lên kế hoạch cho các góc của bạn, nhưng hãy thực hiện thật nhanh!

2.4 Rating Star
660
Phiếu bầu