Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Big Blocks Battle

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(856 Phiếu bầu)
Release :
Oct 25, 2011

Hướng dẫn

Ba mươi lăm cấp độ thú vị trong trò chơi chiến lược bắn súng, kỹ năng và logic này. Mục tiêu của bạn là đánh bật các khối màu xanh lam trong khi vẫn giữ các khối màu xanh lá cây.

Để bắn, hãy chọn viên đạn đại bác mà bạn muốn sử dụng... Đặt con trỏ vào khu vực bắn, nhấn giữ nút nhấp chuột trái, trong khi giữ nhấp chuột, di chuyển chuột để kéo pít tông của đại bác về phía sau, nhấc ra khỏi nhấp chuột nút để nhả ảnh.

Ba mươi lăm cấp độ thú vị trong trò chơi chiến lược bắn súng, kỹ năng và logic này. Mục tiêu của bạn là đánh bật các khối màu xanh lam trong khi vẫn giữ các khối màu xanh lá cây.

Để bắn, hãy chọn viên đạn đại bác mà bạn muốn sử dụng... Đặt con trỏ vào khu vực bắn, nhấn giữ nút nhấp chuột trái, trong khi giữ nhấp chuột, di chuyển chuột để kéo pít tông của đại bác về phía sau, nhấc ra khỏi nhấp chuột nút để nhả ảnh.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(856 Phiếu bầu)
Release :
Oct 25, 2011

Hướng dẫn

Ba mươi lăm cấp độ thú vị trong trò chơi chiến lược bắn súng, kỹ năng và logic này. Mục tiêu của bạn là đánh bật các khối màu xanh lam trong khi vẫn giữ các khối màu xanh lá cây.

Để bắn, hãy chọn viên đạn đại bác mà bạn muốn sử dụng... Đặt con trỏ vào khu vực bắn, nhấn giữ nút nhấp chuột trái, trong khi giữ nhấp chuột, di chuyển chuột để kéo pít tông của đại bác về phía sau, nhấc ra khỏi nhấp chuột nút để nhả ảnh.

Ba mươi lăm cấp độ thú vị trong trò chơi chiến lược bắn súng, kỹ năng và logic này. Mục tiêu của bạn là đánh bật các khối màu xanh lam trong khi vẫn giữ các khối màu xanh lá cây.

Để bắn, hãy chọn viên đạn đại bác mà bạn muốn sử dụng... Đặt con trỏ vào khu vực bắn, nhấn giữ nút nhấp chuột trái, trong khi giữ nhấp chuột, di chuyển chuột để kéo pít tông của đại bác về phía sau, nhấc ra khỏi nhấp chuột nút để nhả ảnh.

3.4 Rating Star
856
Phiếu bầu