Bind

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa hình vuông màu hồng vào đường viền màu trắng và lấy tất cả các ô màu xanh!

Nếu hình vuông màu hồng không thể đi đến mục tiêu với tất cả các hộp được kết nối, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Bạn có thể thoát ra khỏi ràng buộc này không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các hộp màu xanh, sau đó lấy hình vuông màu hồng vào đường viền màu trắng!

Nếu hình vuông màu hồng không thể đi đến mục tiêu với tất cả các hộp được kết nối, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Bạn có thể thoát ra khỏi ràng buộc này không?

3.9 Rating Star
166
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đưa hình vuông màu hồng vào đường viền màu trắng và lấy tất cả các ô màu xanh!

Nếu hình vuông màu hồng không thể đi đến mục tiêu với tất cả các hộp được kết nối, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Bạn có thể thoát ra khỏi ràng buộc này không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lấy tất cả các hộp màu xanh, sau đó lấy hình vuông màu hồng vào đường viền màu trắng!

Nếu hình vuông màu hồng không thể đi đến mục tiêu với tất cả các hộp được kết nối, hãy nhấn R để bắt đầu lại cấp độ. Bạn có thể thoát ra khỏi ràng buộc này không?

3.9 Rating Star
166
Phiếu bầu