Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Black and White

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(213,010 Phiếu bầu)
Release :
Jul 22, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(213,010 Phiếu bầu)
Release :
Jul 22, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng WASD để di chuyển ký tự màu đen và các phím mũi tên để di chuyển ký tự màu trắng. Mỗi người chỉ có thể đứng trên các bục cùng màu nhưng có thể nhảy lên đầu nhau. Đưa cả hai đến cửa để đánh bại từng cấp độ.

4.4 Rating Star
213,010
Phiếu bầu