Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Spectacular Lefty and Righty

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,686 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Release:
May 18, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,686 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Release:
May 18, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

4.5 Rating Star
6,686
Phiếu bầu