Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nutty Twins

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(5,688 Phiếu bầu)
Release :
Feb 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Pink và nhấn Space hoặc A để nhảy với Blue. Màu hồng chỉ có thể chạy và Màu xanh chỉ có thể nhảy. Bạn phải tìm ra cách để chúng hoạt động cùng nhau và lấy tất cả các đồng xu.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần hồi sinh cặp song sinh vào những thời điểm khác nhau để nhận được tất cả tiền xu. Nhấn X để hồi sinh Blue và nhấn C hoặc B để hồi sinh Pink.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Pink và nhấn Space hoặc A để nhảy với Blue. Màu hồng chỉ có thể chạy và Màu xanh chỉ có thể nhảy. Bạn phải tìm ra cách để chúng hoạt động cùng nhau và lấy tất cả các đồng xu.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần hồi sinh cặp song sinh vào những thời điểm khác nhau để nhận được tất cả tiền xu. Nhấn X để hồi sinh Blue và nhấn C hoặc B để hồi sinh Pink.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(5,688 Phiếu bầu)
Release :
Feb 24, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Pink và nhấn Space hoặc A để nhảy với Blue. Màu hồng chỉ có thể chạy và Màu xanh chỉ có thể nhảy. Bạn phải tìm ra cách để chúng hoạt động cùng nhau và lấy tất cả các đồng xu.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần hồi sinh cặp song sinh vào những thời điểm khác nhau để nhận được tất cả tiền xu. Nhấn X để hồi sinh Blue và nhấn C hoặc B để hồi sinh Pink.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Pink và nhấn Space hoặc A để nhảy với Blue. Màu hồng chỉ có thể chạy và Màu xanh chỉ có thể nhảy. Bạn phải tìm ra cách để chúng hoạt động cùng nhau và lấy tất cả các đồng xu.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần hồi sinh cặp song sinh vào những thời điểm khác nhau để nhận được tất cả tiền xu. Nhấn X để hồi sinh Blue và nhấn C hoặc B để hồi sinh Pink.

3.5 Rating Star
5,688
Phiếu bầu