Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blacksmith Lab

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(12,477 Phiếu bầu)
Release :
Jun 24, 2016

Hướng dẫn

Bạn vừa mới mở một cửa hàng thợ rèn mới. Nhấp chuột để khai thác quặng, chế tạo vũ khí và áo giáp, hoặc mê hoặc những sáng tạo của bạn để bán chúng lấy tiền mặt. Đầu tư số tiền bạn kiếm được vào việc nâng cấp cửa hàng để bạn có thể kiếm tiền nhanh hơn. Bao lâu cho đến khi bạn là một triệu phú thợ rèn?

Bạn vừa mới mở một cửa hàng thợ rèn mới. Nhấp chuột để khai thác quặng, chế tạo vũ khí và áo giáp, hoặc mê hoặc những sáng tạo của bạn để bán chúng lấy tiền mặt. Đầu tư số tiền bạn kiếm được vào việc nâng cấp cửa hàng để bạn có thể kiếm tiền nhanh hơn. Bao lâu cho đến khi bạn là một triệu phú thợ rèn?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(12,477 Phiếu bầu)
Release :
Jun 24, 2016

Hướng dẫn

Bạn vừa mới mở một cửa hàng thợ rèn mới. Nhấp chuột để khai thác quặng, chế tạo vũ khí và áo giáp, hoặc mê hoặc những sáng tạo của bạn để bán chúng lấy tiền mặt. Đầu tư số tiền bạn kiếm được vào việc nâng cấp cửa hàng để bạn có thể kiếm tiền nhanh hơn. Bao lâu cho đến khi bạn là một triệu phú thợ rèn?

Bạn vừa mới mở một cửa hàng thợ rèn mới. Nhấp chuột để khai thác quặng, chế tạo vũ khí và áo giáp, hoặc mê hoặc những sáng tạo của bạn để bán chúng lấy tiền mặt. Đầu tư số tiền bạn kiếm được vào việc nâng cấp cửa hàng để bạn có thể kiếm tiền nhanh hơn. Bao lâu cho đến khi bạn là một triệu phú thợ rèn?

4.6 Rating Star
12,477
Phiếu bầu