Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blast Red!

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,309 Phiếu bầu)
Release :
Apr 20, 2021

Hướng dẫn

Nhấn để bắn một viên đạn đại bác vào các khối màu đỏ. Nhấn và kéo để xoay chế độ xem của bạn. Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ để xóa cấp độ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không làm rơi bất kỳ khối màu xanh nào xuống nước!

Nhấp để bắn một viên đạn đại bác vào các khối màu đỏ. Nhấp và kéo để xoay chế độ xem của bạn. Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ để xóa cấp độ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không làm rơi bất kỳ khối màu xanh nào xuống nước!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(5,309 Phiếu bầu)
Release :
Apr 20, 2021

Hướng dẫn

Nhấn để bắn một viên đạn đại bác vào các khối màu đỏ. Nhấn và kéo để xoay chế độ xem của bạn. Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ để xóa cấp độ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không làm rơi bất kỳ khối màu xanh nào xuống nước!

Nhấp để bắn một viên đạn đại bác vào các khối màu đỏ. Nhấp và kéo để xoay chế độ xem của bạn. Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ để xóa cấp độ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không làm rơi bất kỳ khối màu xanh nào xuống nước!

4.3 Rating Star
5,309
Phiếu bầu