Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blocco

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(5,566 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng tiền để mua cây trồng, sau đó trồng chúng trong trang trại của bạn. Sau đó nhấn Next Turn và cây trồng của bạn sẽ tạo ra tài nguyên của chúng. Mỗi cấp độ có một mục tiêu tài nguyên khác nhau để đạt được. Hãy chú ý đến mục tiêu của bạn và tìm ra cách đạt được nó trước khi bạn đạt đến giới hạn lượt!

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xây dựng các cửa hàng, cửa hàng này sẽ tự động bán các tài nguyên liền kề để lấy vàng.

Sử dụng tiền để mua cây trồng, sau đó trồng chúng trong trang trại của bạn. Sau đó nhấn Next Turn và cây trồng của bạn sẽ tạo ra tài nguyên của chúng. Mỗi cấp độ có một mục tiêu tài nguyên khác nhau để đạt được. Hãy chú ý đến mục tiêu của bạn và tìm ra cách đạt được nó trước khi bạn đạt đến giới hạn lượt!

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xây dựng các cửa hàng, cửa hàng này sẽ tự động bán các tài nguyên liền kề để lấy vàng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(5,566 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng tiền để mua cây trồng, sau đó trồng chúng trong trang trại của bạn. Sau đó nhấn Next Turn và cây trồng của bạn sẽ tạo ra tài nguyên của chúng. Mỗi cấp độ có một mục tiêu tài nguyên khác nhau để đạt được. Hãy chú ý đến mục tiêu của bạn và tìm ra cách đạt được nó trước khi bạn đạt đến giới hạn lượt!

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xây dựng các cửa hàng, cửa hàng này sẽ tự động bán các tài nguyên liền kề để lấy vàng.

Sử dụng tiền để mua cây trồng, sau đó trồng chúng trong trang trại của bạn. Sau đó nhấn Next Turn và cây trồng của bạn sẽ tạo ra tài nguyên của chúng. Mỗi cấp độ có một mục tiêu tài nguyên khác nhau để đạt được. Hãy chú ý đến mục tiêu của bạn và tìm ra cách đạt được nó trước khi bạn đạt đến giới hạn lượt!

Ở các cấp độ sau, bạn có thể xây dựng các cửa hàng, cửa hàng này sẽ tự động bán các tài nguyên liền kề để lấy vàng.

3.5 Rating Star
5,566
Phiếu bầu