Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Block Shift

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,505 Phiếu bầu)
Release :
Oct 08, 2015

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các hình màu đỏ khỏi màn chơi trong khi vẫn giữ an toàn cho những hình màu xanh lục. Chạm vào một khối, sau đó chạm vào một khối khác để hoán đổi hai hình dạng.

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ khỏi cấp độ trong khi vẫn giữ an toàn cho các khối màu xanh lá cây. Nhấp vào một khối, sau đó nhấp vào một khối khác để hoán đổi vị trí của hai khối.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,505 Phiếu bầu)
Release :
Oct 08, 2015

Hướng dẫn

Loại bỏ tất cả các hình màu đỏ khỏi màn chơi trong khi vẫn giữ an toàn cho những hình màu xanh lục. Chạm vào một khối, sau đó chạm vào một khối khác để hoán đổi hai hình dạng.

Loại bỏ tất cả các khối màu đỏ khỏi cấp độ trong khi vẫn giữ an toàn cho các khối màu xanh lá cây. Nhấp vào một khối, sau đó nhấp vào một khối khác để hoán đổi vị trí của hai khối.

4.3 Rating Star
6,505
Phiếu bầu