Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Feed Me Moar

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(10,073 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jun 12, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(10,073 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jun 12, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

Mục tiêu của bạn là cho những chú chuột hamster quái vật ăn càng nhanh càng tốt.

Nhấp vào các nút để kích hoạt chúng, nhấp vào ngọn đuốc để đốt lửa, nhấp và kéo chướng ngại vật, đồng thời nhấp vào các nhà khoa học để cho lũ chuột đồng quái vật ăn.

4.5 Rating Star
10,073
Phiếu bầu