Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Crest Breakout

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(889 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2013

Hướng dẫn

Một con gà nhỏ muốn tự do! Sử dụng môi trường để hướng dẫn anh ta thoát ra. Sắp xếp đồ vật nhanh chóng và thu thập càng nhiều trứng càng tốt để đạt điểm cao nhất.

Một con gà nhỏ muốn tự do! Sử dụng môi trường để hướng dẫn anh ta thoát ra. Sắp xếp đồ vật nhanh chóng và thu thập càng nhiều trứng càng tốt để đạt điểm cao nhất.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(889 Phiếu bầu)
Release :
Jul 12, 2013

Hướng dẫn

Một con gà nhỏ muốn tự do! Sử dụng môi trường để hướng dẫn anh ta thoát ra. Sắp xếp đồ vật nhanh chóng và thu thập càng nhiều trứng càng tốt để đạt điểm cao nhất.

Một con gà nhỏ muốn tự do! Sử dụng môi trường để hướng dẫn anh ta thoát ra. Sắp xếp đồ vật nhanh chóng và thu thập càng nhiều trứng càng tốt để đạt điểm cao nhất.

4.0 Rating Star
889
Phiếu bầu