Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blocks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,679 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 02, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các khối bằng cách ghép 3 khối trở lên liên tiếp. Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó theo hướng đó hoặc hoán đổi với một khối khác. Cố gắng giải từng câu đố trong ít bước di chuyển nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các khối bằng cách ghép 3 khối trở lên liên tiếp. Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó theo hướng đó hoặc hoán đổi với một khối khác. Cố gắng giải từng câu đố trong ít bước di chuyển nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,679 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 02, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các khối bằng cách ghép 3 khối trở lên liên tiếp. Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó theo hướng đó hoặc hoán đổi với một khối khác. Cố gắng giải từng câu đố trong ít bước di chuyển nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các khối bằng cách ghép 3 khối trở lên liên tiếp. Nhấp và kéo một khối để di chuyển nó theo hướng đó hoặc hoán đổi với một khối khác. Cố gắng giải từng câu đố trong ít bước di chuyển nhất có thể!

3.4 Rating Star
1,679
Phiếu bầu