Blosics 2 Level Pack

Hướng dẫn

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng màu cam bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Và đừng làm đổ các khối màu đỏ, nếu không bạn sẽ bị mất điểm!

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng màu cam bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Và đừng làm đổ các khối màu đỏ, nếu không bạn sẽ bị mất điểm!

4.2 Rating Star
2,549
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng màu cam bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Và đừng làm đổ các khối màu đỏ, nếu không bạn sẽ bị mất điểm!

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng màu cam bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Và đừng làm đổ các khối màu đỏ, nếu không bạn sẽ bị mất điểm!

4.2 Rating Star
2,549
Phiếu bầu