Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blosics 3

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,556 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
May 21, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình. Cố gắng để có được 3 sao trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng hình tròn bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Trong trò chơi này, các khối màu vàng và đỏ có giá trị THÊM điểm. Nhưng bạn sẽ muốn tránh làm đổ các khối lồng mới!

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình. Cố gắng để có được 3 sao trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng hình tròn bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Trong trò chơi này, các khối màu vàng và đỏ có giá trị THÊM điểm. Nhưng bạn sẽ muốn tránh làm đổ các khối lồng mới!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,556 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
May 21, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình. Cố gắng để có được 3 sao trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng hình tròn bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Trong trò chơi này, các khối màu vàng và đỏ có giá trị THÊM điểm. Nhưng bạn sẽ muốn tránh làm đổ các khối lồng mới!

Cố gắng loại bỏ đủ các khối màu xanh lá cây khỏi màn hình để đạt được số điểm mục tiêu ở góc trên bên phải của màn hình. Cố gắng để có được 3 sao trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột để chọn kích thước quả bóng, sau đó phóng nó từ vùng hình tròn bằng chuột. Mỗi quả bóng bạn bắn đều tốn điểm, vì vậy hãy cố gắng sử dụng quả bóng nhỏ nhất có thể! Trong trò chơi này, các khối màu vàng và đỏ có giá trị THÊM điểm. Nhưng bạn sẽ muốn tránh làm đổ các khối lồng mới!

3.8 Rating Star
2,556
Phiếu bầu