Bounce and Block

Hướng dẫn

Chạm và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

Nhấp và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

4.0 Rating Star
184
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

Nhấp và kéo các khối màu vàng đến đúng vị trí để dội tia laze vào mục tiêu.

Khối màu cam không thể di chuyển.

4.0 Rating Star
184
Phiếu bầu