Bubble Invasion

Hướng dẫn

Di chuyển ngón tay của bạn để nhắm và nhấc ngón tay của bạn để bắn. Nếu bạn ghép ít nhất ba bong bóng cùng màu, chúng sẽ nổ. Mục tiêu của bạn là làm nổ bong bóng cầu vồng ngôi sao trước khi bong bóng tràn ra ngoài và hết thời gian!

Hãy để mắt đến những bong bóng sẽ giúp ích cho bạn: Bong bóng bom sẽ dọn sạch các bong bóng xung quanh, bong bóng sét sẽ xóa cả một hàng, bong bóng đồng hồ sẽ làm chậm thời gian và một bong bóng cầu vồng sẽ cho bạn ba bong bóng cầu vồng, bong bóng này sẽ làm nổ bất kỳ bong bóng nào màu sắc của bong bóng.

Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn bong bóng của bạn. Nếu bạn ghép ít nhất ba bong bóng cùng màu, chúng sẽ nổ. Mục tiêu của bạn là làm nổ bong bóng cầu vồng ngôi sao trước khi bong bóng tràn ra ngoài và hết thời gian!

Hãy để mắt đến những bong bóng sẽ giúp ích cho bạn: Bong bóng bom sẽ dọn sạch các bong bóng xung quanh, bong bóng sét sẽ xóa cả một hàng, bong bóng đồng hồ sẽ làm chậm thời gian và một bong bóng cầu vồng sẽ cho bạn ba bong bóng cầu vồng, bong bóng này sẽ làm nổ bất kỳ bong bóng nào màu sắc.

4.4 Rating Star
1,320
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển ngón tay của bạn để nhắm và nhấc ngón tay của bạn để bắn. Nếu bạn ghép ít nhất ba bong bóng cùng màu, chúng sẽ nổ. Mục tiêu của bạn là làm nổ bong bóng cầu vồng ngôi sao trước khi bong bóng tràn ra ngoài và hết thời gian!

Hãy để mắt đến những bong bóng sẽ giúp ích cho bạn: Bong bóng bom sẽ dọn sạch các bong bóng xung quanh, bong bóng sét sẽ xóa cả một hàng, bong bóng đồng hồ sẽ làm chậm thời gian và một bong bóng cầu vồng sẽ cho bạn ba bong bóng cầu vồng, bong bóng này sẽ làm nổ bất kỳ bong bóng nào màu sắc của bong bóng.

Nhắm mục tiêu bằng chuột và bấm để bắn bong bóng của bạn. Nếu bạn ghép ít nhất ba bong bóng cùng màu, chúng sẽ nổ. Mục tiêu của bạn là làm nổ bong bóng cầu vồng ngôi sao trước khi bong bóng tràn ra ngoài và hết thời gian!

Hãy để mắt đến những bong bóng sẽ giúp ích cho bạn: Bong bóng bom sẽ dọn sạch các bong bóng xung quanh, bong bóng sét sẽ xóa cả một hàng, bong bóng đồng hồ sẽ làm chậm thời gian và một bong bóng cầu vồng sẽ cho bạn ba bong bóng cầu vồng, bong bóng này sẽ làm nổ bất kỳ bong bóng nào màu sắc.

4.4 Rating Star
1,320
Phiếu bầu