Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bugongo: Greenhill

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,430 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Dec 14, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển. Nhấn X để nhảy và nhảy đôi, nhấn C để lao. Trứng của bạn tự động lăn về phía trước, nhưng bạn có thể làm chậm trứng bằng cách giữ phím Mũi tên xuống hoặc tăng tốc bằng cách giữ phím Mũi tên lên.

Giữ trứng của bạn an toàn và hướng dẫn nó về đích! Lấy tiền xu và trứng vàng để có được điểm số cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển. Nhấn X để nhảy và nhảy đôi, nhấn C để lao. Trứng của bạn tự động lăn về phía trước, nhưng bạn có thể làm chậm trứng bằng cách giữ phím Mũi tên xuống hoặc tăng tốc bằng cách giữ phím Mũi tên lên.

Giữ trứng của bạn an toàn và hướng dẫn nó về đích! Lấy tiền xu và trứng vàng để có được điểm số cao hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(1,430 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Dec 14, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển. Nhấn X để nhảy và nhảy đôi, nhấn C để lao. Trứng của bạn tự động lăn về phía trước, nhưng bạn có thể làm chậm trứng bằng cách giữ phím Mũi tên xuống hoặc tăng tốc bằng cách giữ phím Mũi tên lên.

Giữ trứng của bạn an toàn và hướng dẫn nó về đích! Lấy tiền xu và trứng vàng để có được điểm số cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển. Nhấn X để nhảy và nhảy đôi, nhấn C để lao. Trứng của bạn tự động lăn về phía trước, nhưng bạn có thể làm chậm trứng bằng cách giữ phím Mũi tên xuống hoặc tăng tốc bằng cách giữ phím Mũi tên lên.

Giữ trứng của bạn an toàn và hướng dẫn nó về đích! Lấy tiền xu và trứng vàng để có được điểm số cao hơn.

4.3 Rating Star
1,430
Phiếu bầu